Liên hệ về truyền thông của Quỹ Sống (dành cho báo chí)Sống phát hành bản tin hằng quý để kết nối với các NPO, nhà tài trợ, tình nguyện viên và cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích sự tham gia đóng góp cho những bản tin này dưới nhiều hình thức.

  • Nếu bạn muốn đăng ký nhận bản tin, vui lòng điền vào mẫu bên dưới
  • Nếu bạn muốn đóng góp nội dung cho bản tin, vui lòng liên hệ với Sống

Để cập nhật thường xuyên các thông tin về chương trình hoạt động của Sống, bạn vui lòng để lại thông tin liên lạc: