SỐNG FOUNDATION TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ; CÁN BỘ ĐỊA BÀN CHO DỰ ÁN NHÀ CHỐNG LŨ

[Tại Khánh Hòa; Đà Nẵng; Quảng Nam] Sống Foundation (tiền thân là Nhà Chống Lũ) là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích tham gia hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, giúp họ có được Đọc tiếp…

THÔNG BÁO: Về việc hợp tác tài trợ từ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn tới Quỹ Sống

Quỹ Sống và Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn có cùng chí hướng và tầm nhìn về phát triển môi trường sống bền vững. Vì thế Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn đã ký tài trợ tới Quỹ Sống để thực hiện các hoạt động cộng Đọc tiếp…

THÔNG BÁO: Về việc hợp tác giữa Quỹ Sống và Công ty Cổ phần INN SAIGON

Quỹ Sống và Công ty Cổ phần INN SAIGON cùng có chí hướng và tầm nhìn về phát triển môi trường sống bền vững vì thế đã ký hợp tác chung tay trồng cây xanh với nội dung như sau:  Công ty Cổ phần INN SAIGON cam kết đóng góp Đọc tiếp…