Quỹ Sống công bố danh sách đóng góp theo Sao kê từ Ngân hàng Vietcombank và Momo năm 2019

Thưa các anh chị,Thay mặt Quỹ Sống, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức và cá nhân đã tham gia đóng góp cho các hoạt động và chiến dịch của Quỹ.Chúng tôi xin phép công bố danh sách các khoản đóng góp được ghi Read more…