Mô hình GA02A: “Nhà Ba Gian có Gác Xép”

Khu vực áp dụng: Nhà ba gian có gác xếp được áp dụng cho người dân ở khu vực bão lớn, thường xuyên kèm gió giật, mức lũ dưới 2m. Thời gian lũ ngâm trong vài ngày. Mô hình được áp dụng tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Khánh Hòa.

Nguyên lý hoạt động: Cấu trúc nhà gồm 3 gian, trong đó 1 gian lồi bằng với phần hiên nhà, ba gian được bố trí công năng sử dụng như ba gian truyền thống, bếp và công trình phụ xây dựng thêm tùy nhu cầu và điều kiện của chủ nhà. Gian dưới sàn gác bê tông cốt thép là nơi tránh bão an toàn cho người và tài sản. Gác là nơi người dân trú và bão quản tài sản khi có bão, lũ dâng cao.

Bản vẽ mô hình:


Mô hình GA02B: “Nhà Ống có Gác Xép”

Khu vực áp dụng: Mô hình Nhà ống có gác xép chống lũ có thể được áp dụng cho vùng có mức lũ ngập thấp từ 1.5 đến 2m hoặc cho vùng bị ảnh hưởng của bão. Vùng duyên hải miền Trung vừa chịu tác động của bão, lũ do dân cư tập trung ở các lưu vực các con sông lớn của khu vực như khu vực ngoài đê sông La, lưu vực sông Gianh, lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn. Khu dân cư thuộc các điểm có mức lũ không quá sâu, thường dưới 2m tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Áp dụng tại Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Hậu Giang.

Nguyên lý hoạt động: Người dân lưu trú ở gác xếp trong thời gian có bão hoặc lũ ngâm, độ cao gác xếp được tính toán phù hợp luôn cao hơn đỉnh lũ lịch sử của khu vực.  Khi thiết kế nhà ống có gác xép có thể đổ sàn bê tông truyền thống hoặc các vật liệu xây dựng mới có tính kháng nước. Độ cao của gác xép tối thiểu 2.1m. Tùy theo địa bàn để chú trọng các yếu tố kĩ thuật ưu tiên cho vùng bão, lũ thấp hoặc vùng lũ chịu tác động bởi bão suy yếu. Cửa thoát hiểm của gác xép tránh lũ vô cùng quan trọng, trong trường hợp lũ vượt mức lịch sử, vượt qua cả sàn gác thì của thoát hiểm là nơi tiếp cận của các phương tiện cứu trợ.

Bản vẽ mô hình:

Trích từ “Sổ tay Nhà An Toàn”, Chương trình Nhà Chống Lũ