GA01: Nhà hai gác chỉ người ở

Khu vực áp dụng: Được áp dụng cho các vùng trũng thấp, có lũ từ 1,5 -3m như các khu vực ngoài đê sông La. Các vùng có dân cư dọc sông Ngàn Phố, ven sông Ngàn Sâu ở các huyện Đức Thọ, Vũ Quang và Hương Sơn (Hà Tĩnh) và tỉnh Quảng Bình. Mô hình này cũng được áp dụng cho các khu dân cư ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, dọc theo sông Son; xã Cảnh Hóa huyện Quảng Trạch ven sông Gianh; xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy bên bờ sông Kiến Giang.

Nguyên lý hoạt động: Mô hình nhà hai gác được xây dựng trên cơ sở thiết kế với cấu trúc móng, trụ, khung dầm, sàn bê tông và tường xây gạch nung hoặc gạch không nung. Độ cao của gác hoặc sàn tầng một thường được thiết kế cao hơn mức ngập tối thiểu cao 2,85m, có cầu thang trong nhà đề người dân lưu trú trong thời gian có lũ, bão.

Bản vẽ mô hình:


GA01B: Nhà 2 gác có gia súc

Khu vực áp dụng: Được áp dụng cho các vùng trũng thấp, có lũ từ 1,5 -3m. Mô hình Nhà hai gác có chỗ tránh lũ cho gia súc có thể được áp dụng ở khu vực người dân chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khuôn viên nhà chưa có chỗ tập trung hoặc khu vực chăn nuôi không đủ độ cao nền vượt lũ và không có khu vực cao hơn để chuyển vật nuôi tránh lũ lên. Áp dụng tại Hà Tĩnh.

Nguyên lý hoạt động: Mô hình Nhà hai gác có chỗ cho gia súc có cầu thang phía ngoài cho người và gia súc di chuyển lên tầng trên khi có lũ. Độ cao tầng hai được tính toán vượt trên mức đỉnh lũ lịch sử của khu vực để đảm bảo cho người dân và gia súc có thể lưu trú trong thời gian ngâm lũ.

Sử dụng phần chiếu nghỉ trước khi lên sàn làm nơi cho gia súc, gia cầm tránh lũ. Thiết kế bản thang rộng 1,2m -1,5m, bậc cầu thang có độ cao 10cm- 12cm đảm bảo cho trâu, bò, dê dễ dàng di chuyển lên trên. Phần chiếu nghỉ này có thể căng bạt hoặc lợp mái che mưa và đảm bảo diện tích đủ cho trâu, bò, dê trú ngụ.

Mô hình nhà có cầu thang ngoài còn có tác dụng khi nhà bị lũ ngập, việc di chuyển, sinh hoạt, cứu trợ của người dân và lực lượng cứu hộ bằng thuyền sẽ cập mạn cầu thang ngoài để vào nhà thuận lợi. Toàn bộ gian phía sau để chứa cỏ, rơm, và nông sản; gian trước dành cho người.

Bản vẽ mô hình:

Trích từ “Sổ tay Nhà An Toàn”, Chương trình “Nhà Chống Lũ”