Bản thiết kế: Mô hình “Nhà Kê Nền Cao” thích ứng với các vùng lũ cao từ 1-2.5m tại Đồng bằng Sông Cửu Long và các khu vực Trung bộ

Published by admin on

Đặc điểm lũ:  sông xảy ra trên sông khi có mực nước cao hơn và tốc độ dòng nước cao hơn và tốc độ dòng nước nhanh hơn mức bình thường. Thường do các trận mưa lớn ở đầu nguồn gây ra. Thời gian ngập lụt ngắn: dưới 1 tuần. Mức ngập thấp: dưới 3m.

Khu vực áp dụng: Mô hình Nhà kê nền cao có thể áp dụng trên các địa bàn có địa hình hẹp, độ dốc cao, nhiều sông suối và vùng ven biển. Nhà kê nền cao là giải pháp cho các gia đình đang sống trong các căn nhà gỗ truyền thống ở vùng có mức lũ cao từ 1 – 3m. Mô hình này vừa bảo tồn kiến trúc nhà gỗ truyền thống vừa giúp người dân có thể sinh hoạt thuận tiện, an toàn cho tính mạng, tài sản, vật nuôi khi lũ đến. 

Mô hình tương thích với lưu vực sông Gianh (các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình) và các khu vực dân cư thuộc hệ thống sông Vu Gia- Thu Bồn (các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam). 

Nguyên lý hoạt động: Nền nhà được nâng lên trên mặt đất khoảng 3m là mức lũ lịch sử của khu vực này. Khi không có lũ, người dân có thể dựng vách, liếp che tầng 1 để sinh hoạt hoặc sử dụng cho gia súc. Khi có lũ, tầng 2 được sử dụng là nơi sinh hoạt và tránh lũ của người dân.

Bản vẽ mô hình:

Trích từ “Sổ tay Nhà An Toàn”, Chương trình Nhà Chống Lũ