Bản tin Sống Bền Vững Quý III/2021

Published by Admin Truyền Thông on

Quý III năm nay là khoảng thời gian khó quên, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến rất nhiều hoạt động của Quỹ Sống tại những địa bàn mà chúng tôi thực hiện dự án. Cùng với những nỗ lực chung tay hỗ trợ của cộng đồng. đoàn thể và sự linh hoạt trong việc thực hiện các mục tiêu từ đội ngũ của Quỹ Sống, các chương trình và dự án cộng đồng của chúng tôi đã đạt được một số kết quả quan trọng và đáng mừng trong năm 2021. Hãy cùng điểm lại những sự kiện nổi bật của quý III/2021 thông qua Bản tin Sống Bền Vững.