Báo cáo Thường niên Quỹ Sống Năm 2019

Published by admin on

Thưa các quý vị,

Khởi đầu bằng dự án Nhà Chống Lũ được giới thiệu trên mạng vào cuối tháng 11/2013, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Quỹ Sống) ra đời và đã hoạt động tại 10 tỉnh, thành ở Việt Nam trong gần 7 năm qua. Quỹ Sống có 3 Chương trình Phát triển bao gồm: 1) Cộng đồng Bền vững – Chương trình “Nhà Chống Lũ” 2) Môi trường Bền vững – Chương trình “Hạnh Phúc Xanh” và 3) Con người Bền vững – Các chương trình tập huấn, đào tạo, event, festival, nghiên cứu để trang bị các kiến thức và kĩ năng sống bền vững và thúc đẩy các hoạt động sáng tạo vì cộng đồng.

Tính đến cuối năm 2019, Quỹ đã xây được 702 căn nhà giúp gần 4.000 người an toàn trước thiên tai, đã và đang triển khai 3 làng hạnh phúc, xây 48 nhà vệ sinh, hỗ trợ 124 bồn nước sạch và bắt đầu trồng được 6.870 cây đô thị và 10.000 cây rừng ngập mặn. Từ câu chuyện “an toàn”, Quỹ đã thúc đẩy các hoạt động của mình dịch chuyển theo hướng “bền vững” với 3 mục tiêu chính: (1) Hỗ trợ dân nghèo ở các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu có cuộc sống bền vững; (2) Phục hồi và trồng mới rừng ở các vùng trọng yếu như các vùng đầu nguồn hoặc ven sông, ven biển; và (3) Nâng cao nhận thức và tăng cường kỹ năng sống bền vững, gìn giữ thiên nhiên cho cộng đồng, đặc biệt là dân cư thành thị.

Năm 2019 là một năm bản lề quan trọng của Quỹ Sống được đánh dấu bằng sự kiện Quỹ được Bộ Nội Vụ chính thức cấp đầy đủ các giấy phép để hoạt động và gây quỹ trong các lĩnh vực mà Quỹ đăng ký. Điều này vô cùng có ý nghĩa đối với sự phát triển của Quỹ ở cả khía cạnh mở rộng và triển khai các dự án ở Chương trình Phát triển về Môi trường & Con người, tức là đòi hỏi có sự phối hợp, chung tay của chính quyền các địa phương mà Quỹ có hoạt động. Ngoài ra, với tư cách pháp nhân của mình, Quỹ có thể hợp tác và nhận tài trợ từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế song song với nguồn chính là từ crowdfunding và các sự kiện gây quỹ hàng năm.

Với định hướng phát triển của mình, năm 2020 là sẽ một năm đầy thách thức đối với Quỹ Sống cũng như các dự án hướng về mục tiêu Phát triển Bền vững của Quỹ. Chính vì vậy, song song với việc hoàn thiện các mô hình nhà an toàn đã được chứng minh về hiệu quả, ra mắt cuốn Cẩm nang Nhà Chống Lũ, Quỹ sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự để đảm bảo khả năng tổ chức thực hiện những chương trình của mình.

Quỹ Sống, vì lẽ đó, rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia và những người bạn đồng hành để cùng chung tay hỗ trợ các cộng đồng vì mục tiêu Phát triển Bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn mọi sự chia sẻ và chung tay của các quý vị dành cho Sống!

Phạm Thị Hương Giang
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

Categories: Tài liệu