VI

2.000+
68%
Cùng nhà chống lũ góp gạch
Cùng hạnh phúc xanh góp cây

Quỹ Sống là quỹ tư nhân hay quỹ nhà nước?

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững là quỹ xã hội phi lợi nhuận được thành lập theo Quyết định số 2470/QĐ-BNV ngày 7/11/2018Quyết định công nhận điều lệ quỹ và chứng nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động số 529/QĐ-BNV ngày 4/7/2019 của Bộ Nội vụ.


Theo Điều lệ Quỹ, chúng tôi được phép vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện và tiếp nhận, sử dụng viện trợ từ tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước trên nguyên tắc trung thực và minh bạch.

Làm thế nào để kiểm tra được Quỹ đã nhận được khoảng đóng góp từ tôi hay chưa?

Trong vòng 7 ngày kể từ khi bạn gửi khoản đóng góp, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn xác nhận đến bạn. Vì vậy, bạn hãy ghi đúng số điện thoại trong nội dung chuyển khoản để nhận được tin nhắn nhé!


Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm khoản đóng góp của mình bằng bộ lọc Tại đây

Tôi có thể đóng góp qua các kênh nào?

Đóng góp qua ngân hàng Vietcombank:
Số tài khoản: 0541000323368
Tên tài khoản: QUY HO TRO PT CONG DONG SONG BEN VUNG
Chi nhánh: Chương Dương
Swift code: BFTVVNVX (khi chuyển tiền từ nước ngoài)

Scan mã QR:

Quỹ sử dụng khoản đóng góp của tôi như thế nào?

Các khoản đóng góp có ghi chú chuyển khoản rõ ràng (NCL, HPX, hoặc theo tên chiến dịch tương ứng) sẽ được phân bổ chính xác đến dự án tương ứng.
Các khoản thu không có ghi chú cụ thể, Quỹ sẽ phân bổ vào các dự án theo nhu cầu thực tế.

Nếu bạn đóng góp sau khi chiến dịch gây quỹ kết thúc, chúng tôi sẽ liên lạc (qua số điện thoại của bạn) để xác nhận sự cho phép về việc thay đổi dự án được đóng góp.

Hoàn trả khoản đóng góp

Trong trường hợp bạn chuyển khoản sai hoặc chuyển khoản nhầm, và bạn có nguyện vọng rút lại khoản đóng góp, hãy liên hệ chúng tôi qua email: info@song.org.vn hoặc số hotline: 0914191513 trong vòng 14 ngày sau khi chuyển khoản.
Trong vòng 14 ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ xử lý và hoàn trả khoản đóng góp đến bạn.

Khoản đóng góp của tôi có được khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân không?

Theo khoản 3, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của chính phủ quy định một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, khoản đóng góp của bạn sẽ được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân với Biên bản xác nhận tài trợ từ Quỹ.
Để nhận được biên bản xác nhận tài trợ, mời bạn đăng ký tại đây:
https://bit.ly/DangkyThongtin

Cam kết bảo mật thông tin của Quỹ Sống

Khi bạn đóng góp trực tuyến, chúng tôi thu thập thông tin họ và tên, số điện thoại, email của bạn để liên lạc và báo cáo kết quả và tác động của các dự án mà bạn đã tham gia. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được an toàn và bảo mật.
Trong trường hợp bạn đóng góp trên website của Quỹ, thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn có thể được thu thập bởi các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba. Cụ thể là các cổng thanh toán của Ngân Lượng, VNPAY và Ví điện tử Momo. Các đối tác này sử dụng thông tin của người dùng dựa trên các điều khoản dịch vụ và chính sách của họ. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin tài khoản trên web và lịch sử quyên góp của người dùng. Chúng tôi không thu thập hoặc có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ mà các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba thu thập để xử lý các giao dịch trực tuyến.