THÔNG BÁO: Về hợp tác tài trợ từ Công ty TNHH Khải Bảo tới Quỹ Sống

Quỹ Sống và Công ty TNHH Khải Bảo có cùng chí hướng và tầm nhìn về phát triển môi trường sống bền vững vì thế đã ký tài trợ tới Quỹ Sống, cùng chung tay thực hiện chương trình/ dự án của Hạnh Phúc Xanh theo phương thức chung tay. Đọc tiếp…

THÔNG BÁO: Về việc hợp tác tài trợ từ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn tới Quỹ Sống

Quỹ Sống và Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn có cùng chí hướng và tầm nhìn về phát triển môi trường sống bền vững. Vì thế Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn đã ký tài trợ tới Quỹ Sống để thực hiện các hoạt động cộng Đọc tiếp…

THÔNG BÁO: Về việc hợp tác giữa Quỹ Sống và Công ty Cổ phần INN SAIGON

Quỹ Sống và Công ty Cổ phần INN SAIGON cùng có chí hướng và tầm nhìn về phát triển môi trường sống bền vững vì thế đã ký hợp tác chung tay trồng cây xanh với nội dung như sau:  Công ty Cổ phần INN SAIGON cam kết đóng góp Đọc tiếp…