TCBC: Chiến dịch “Be Strong Việt Nam” kêu gọi cộng đồng tiếp tục giúp đỡ khẩn cấp cho những người khó khăn tại Tp. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021 – Chiến dịch “Be Strong Việt Nam” của Quỹ Sống hôm nay đã đạt mốc gây quỹ 20 tỉ đồng, với tỉ lệ giải ngân 99.5% – mang lại nhiều vật tư y tế thiết yếu cho các nhân viên Read more…

Công bố bổ sung tài khoản Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững

Ngày 21.7.2021, Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững ban hành văn bản công bố bổ sung tài khoản Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững. 1. Tên tiếng Việt: Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững. Tên tiếng Read more…

TCBC: Quỹ Sống ra mắt nhận diện tổ chức mới

Từ ngày 1/7/2021, Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Sống bền vững (gọi tắt là “Quỹ Sống” hay “Sống Foundation) chính thức ra mắt bộ nhận diện tổ chức mới, lấy cảm hứng từ ý niệm ‘Sống là bền vững’. Bộ nhận diện bao gồm logo Quỹ Sống, logo Chương trình Nhà Chống Lũ, logo Chương trình Hạnh Phúc Xanh và logo Chương trình River Ơi.

TCBC: Đại sứ quán New Zealand tài trợ NZD $48.000 cho dự án “Giao hưởng rừng xanh” tại Ninh Thuận của Quỹ Sống

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2021 – Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Gọi tắt là Quỹ Sống) và Đại sứ quán New Zealand đã công bố khoản đóng góp trị giá 800 triệu đồng (48.000 NZD) từ New Zealand cho dự Read more…