Năm 2020
Dự án: Nhà Chống Lũ
Chiến dịch: “Hướng về Miền Trung”

Nội dung tài trợ:
Từ ngày 10/11 – 30/11/2020 tại 53 Hoa Sứ, Phú Nhuận, Chinli Tatoo đóng góp 10% doanh thu trên mỗi hình xăm

Giá trị tài trợ: 5 triệu 150 nghìn đồng

Xem thêm tại: https://chunlitattoo.com/

Cảm ơn Chinli Tatoo đã đồng hành cùng dự án Nhà Chống Lũ thúc đẩy một cộng đồng phát triển an toàn và bền vững!