Ngày 21.7.2021, Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững ban hành văn bản công bố bổ sung tài khoản Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững.

1. Tên tiếng Việt: Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững.

Tên tiếng Anh: Foundation for Supporting and Development of Sustainable Living Community.

Tên viết tắt tiếng Việt: Quỹ Sống bền vững.

2. Trụ sở: 62 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ: 0914191513, email: info@song.org.vn.

3. Số tài khoản bổ sung: 18070620001 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), chi nhánh Cống Quỳnh (242 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Giấy xác nhận thông tin tài khoản

Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững.

Chủ tịch Quỹ

Phạm Thị Hương Giang