Mua áo gây quỹ tại Coolmate

Năm 2020
Dự án: Nhà Chống Lũ
Chiến dịch: “Hướng về Miền Trung”

Nội dung tài trợ:
Dự án báo áo gây quỹ với 150k/áo: Toàn bộ số tiền bán được áo sẽ chuyển cho Nhà Chống Lũ để ủng hộ đồng bào miền Trung

Giá trị tài trợ: 100 triệu đồng

Xem thêm tại: https://s.coolmate.me/986vt

Cảm ơn Coolmate đã đồng hành cùng dự án Nhà Chống Lũ thúc đẩy một cộng đồng phát triển an toàn và bền vững!