Dự án Nhà Chống Lũ chân thành cảm ơn công ty Speed Light đã ký kết thỏa thuận đồng hành cùng dự án triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân ở các vùng bị ảnh hưởng thiên tai và biến đổi khí hậu với nội dung cụ thể: Speed Light sẽ tài trợ hoàn toàn 100% các dịch vụ Logistics và Bưu chính bao gồm chi phí vận chuyển thư từ và hàng hóa phục vụ cho các hoạt động giúp đỡ cộng đồng của dự án Nhà Chống Lũ.

Fanpage Nhà Chống Lũ, ngày 8/6/2017

2017 – NAY

Dự án: Nhà Chống Lũ
Địa bàn: Cả nước
Nội dung Tài trợ: 100% các dịch vụ Logistics và Bưu chính
Liên hệ: http://www.speedlight.com.vn/