Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI

Chúng tôi là Quỹ Hỗ trợ & Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Gọi tắt là Quỹ Sống – Sống Foundation) đã được cấp phép hoạt động vào ngày 07/11/2018 tiền thân là Dự án Nhà Chống Lũ (thành lập từ tháng 11/2013). Quỹ Sống là quỹ xã hội hoạt động phi lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ người dân các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, giúp họ có được cuộc sống an toàn và ổn định. Đồng thời, Quỹ tập trung triển khai các dự án hỗ trợ, phát triển cộng đồng bền vững, trong đó có sự hài hoà con người, môi trường và văn hoá bản địa.

Qua các kênh truyền thông báo chí, chúng tôi được biết, UBND Tp Hà Nội vừa thông qua quyết định cho phép Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT) thực hiện việc xén vỉa hè và dải phân cách để mở rộng lòng đường trên 15 tuyến phố thuộc 12 quận. Song song đó, Sở GTVT Hà Nội dự kiến cần di chuyển và chặt bỏ khoảng 2.000 cây xanh nằm trong phạm vi thi công.

Đứng từ góc độ cộng đồng và Quỹ phát triển, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, chỉnh trang đô thị, hè phố của Sở GTVT. Tuy nhiên, trước thực trạng môi trường đang ngày một ô nhiễm nghiêm trọng hơn, trái đất đang nóng lên từng ngày cũng như bài toán cơ sở hạ tầng giao thông đô thị vô cùng phức tạp, Quỹ Sống rất quan tâm đến việc Sở GTVT triển khai dự án này. Chúng tôi kiến nghị UBND Tp Hà Nội và Sở GTVT, bằng văn bản, công bố thông tin về kế hoạch thực hiện dự án cho Quỹ Sống và cộng đồng, cụ thể như sau:
– Lộ trình quy hoạch lại các tuyến phố, thời gian, kế hoạch thi công và dự toán ngân sách;
– Giải pháp dịch chuyển cây xanh, những loại cây nào sẽ bị chặt bỏ, loại cây nào sẽ di chuyển, tiến độ và chi phí thực hiện. Đối với những cây được di dời thì địa điểm di chuyển, kế hoạch chăm sóc cây và cơ quan quản lý sẽ như thế nào. Đối với những cây bị chặt thì nguồn gỗ sẽ được sử dụng vào mục đích gì;
– Kế hoạch phục hồi mảng xanh đối với các tuyến đường có cây bị chặt bỏ và di dời cùng với dự toán chi phí cho việc trồng lại cây mới;

Việc minh bạch các thông tin trên sẽ tạo điều kiện để các chuyên gia, các tổ chức và cộng đồng yên tâm trong việc phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả. Là một Quỹ phát triển cộng đồng có hoạt động trồng cây xanh thông qua chương trình Hạnh Phúc Xanh phối hợp với Trung Ương Đoàn, chúng tôi rất mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến và phối hợp với UBND Tp Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội trong việc triển khai dự án.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị UBND Tp Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội chia sẻ và cung cấp thông tin kế hoạch của dự án mở rộng đường giao thông này để Quỹ Sống cũng như cộng đồng có thể cùng yên tâm và chung tay vì một Hà Nội – “thành phố xanh” của Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– UBND Tp Hà Nội
– Sở GTVT Hà Nội
– Lưu Quỹ Sống

Quỹ HT & PTCĐ Sống bền vững
Đã ký
Phạm Thị Hương Giang
Chủ tịch HĐQL Quỹ

Thông tin Hà Nội dự kiến di chuyển, chặt bỏ 2000 cây: https://bitly.com.vn/vEQLl