Dự án Làng Hạnh Phúc

LÀNG HẠNH PHÚC

là dự án hỗ trợ các cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu: hình thành những ngôi làng an toàn, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy gìn giữ các giá trị văn hoá bản địa.


1. HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Thông qua công tác nghiên cứu và tham vấn cộng đồng cùng phương pháp thực hiện “Chung Tay”, chương trình Nhà Chống Lũ hỗ trợ kỹ thuật và một phần tài chính, phối hợp cùng Cộng đồng hưởng lợi; tận dụng nguồn lực và kế hoạch của Chính quyền Địa phương để thực hiện các hoạt động:

Quy hoạch, Hạ tầng & Nhà ở an toàn

  • Quy hoạch an toàn và giúp các sinh hoạt cộng đồng diễn ra thuận lợi, bà con được tiếp cận dễ dàng đến các dịch vụ công như trường học, trạm xá, điện lưới, nước sạch…
  • Nhà ở an toàn, tránh hướng gió lốc, tránh khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc lũ quét.
  • Hạ tầng ổn định (điện lưới, nước sạch, khu xử lý rác thải…).

Cải thiện vệ sinh và môi trường sống

  • Xây dựng nhà vệ sinh
  • Xây dựng khu vực xử lý rác thải
  • Hướng dẫn phân loại rác và xử lý rác thải
  • Tăng khả năng tiếp cận đến nước sạch

Thúc đẩy gìn giữ các giá trị văn hoá bản địa

  • Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để bà con xây dựng các công trình văn hóa & giao lưu cộng đồng.
  • Tham vấn cộng đồng, và nỗ lực bảo vệ các tri thức bản địa tại vùng dự án.
  • Thúc đẩy gìn giữ và phục hồi các giá trị văn hóa bản địa.

2. VÙNG DỰ ÁN

Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Nóc Lâng Loan, Nam Trà My là khu vực tái định cư do thiên tai của hơn bảy mươi (70) hộ gia đình người Xơ Đăng.

Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Nóc Ông Phong là nơi tái định cư của hơn năm mươi (50) hộ dân tộc Ca Dong (hiện được coi là một nhánh của tộc người Xơ Đăng).

3. CẬP NHẬT DỰ ÁN

KTS Đinh Bá Vinh phỏng dựng “hiêu quật” – nhà cộng đồng của người Xơ Đăng sau khi tham vấn các già làng.
Thanh niên Làng Lâng Loan di chuyển cột trụ lớn, chuẩn bị làm “hiêu quật”.
Phụ nữ tại Nam Trà My tham gia dựng “hiêu quật” – nhà cộng đồng của người Xơ Đăng.
“Hiêu Quật” của Nóc Lâng Loan, Nam Trà My đã được hoàn thành.
Bồn vệ sinh tại Cụm nhà vệ sinh mẫu ở Nóc Lâng Loan, Nam Trà My.
KTS Đinh Bá Vinh kiểm tra hoạt động của vòi tắm hoa sen trong cụm nhà vệ sinh đầu tiên tại Nóc Lâng Loan, Nam Trà My.
Người dân Bắc Trà My cùng đội kỹ thuật dựng khung nhà an toàn.
Dự án “Bỏ rác vào giỏ”, tiếng Xơ Đăng “Tả xu tâm roa”. Đáng chú ý là giỏ mây được chính người dân làm ra.
Cán bộ địa bàn Nguyễn Trung Kiên đang tặng ủng cho các em tại Nam Trà My.

4. NHÂN SỰ DỰ ÁN