American International School Vietnam (AISVN)

Published by Phạm Nguyễn Đức Anh on

The year 2020
Project: the Resilient Housing
Campaign: “Towards Central Vietnam”
Sponsorship value: 77.197.000 VND

Các bạn học sinh lớp 4 và tập thể thầy cô tại trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam cùng chung sức, chung lòng tổ chức giải đi bộ gây quỹ “walkathon” nhằm hỗ trợ bà con khó khăn tại đồng bằng Sông Cửu Long có được ngôi nhà an toàn trước thiên tai.

Với mỗi vòng sân đi được, các bạn học sinh huy động từ 15,000 – 20,000đ để trao tặng cho chương trình Nhà Chống Lũ. Song song đó, các bạn còn có nhiều hình thức gây quỹ sáng tạo khác như tự may khẩu trang và bán cho bạn bè, người thân của mình.

The 4th graders and the teachers of the American International School Vietnam jointly organize the “walkathon” fundraising program to support disadvantaged people in the Mekong Delta to build their own house against disasters.

For each round that each person walked, they mobilized from 15,000 to 20,000 VND to donate to the Flood Resilient Housing program. Meanwhile, they also think of many other creative fundraising methods such as making masks themselves and selling them to friends and relatives.