Tham khảo các đề nghị hỗ trợ và lời mời hợp tác của chúng tôi!

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tin tức | Sự kiện | Thông cáo Báo chí | Tài liệu | Báo cáo Tài trợ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SỐNG BỀN VỮNG
Địa chỉ:
33 Cao Đức Lân, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, 9:00-18:00
Liên hệ hợp tác & gây quỹ: gayquy@song.org.vn
Liên hệ truyền thông: truyenthong@song.org.vn
Hotline:
0914191513