CHIẾN DỊCH GÂY QUỸ

Quỹ Sống vận động và báo cáo sử dụng nguồn quỹ một cách minh bạch, tiết kiệm và khoa học; với sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia và địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất nhiều cá nhân hảo tâm... Hãy cùng tham gia các chiến dịch của chúng tôi vì một tương lai bền vững hơn cho các thế hệ sau!

Tham khảo những lời mời hợp tác và các cơ hội tình nguyện của chúng tôi!

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tin tức | Sự kiện | Thông cáo Báo chí | Tài liệu | Báo cáo Tài trợ

TÀI KHOẢN NHẬN ĐÓNG GÓP

Tài khoản Vietcombank: 0541000323368 (QUY HO TRO PT CONG DONG SONG BEN VUNG) Chi nhánh: Chương Dương, Hà Nội Swift code: BFTVVNVX

Paypal: https://paypal.me/songfoundation

Ví điện tử Momo/Moca: 0914191513 (Phạm Thị Hương Giang)

 

LIÊN HỆ