Bạn có biết?

Mỗi chuyến đi của chúng ta thải ra
1,39kg khí thải các-bon đối với ô tô và 0,58kg đối với xe máy.

Banner

Chúng ta có thể trung hòa lượng các-bon này
bằng trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng!

Banner

So với những thảm thực vật khác trên trái đất, rừng là hệ sinh thái có khả năng điều hòa khí hậu, hấp thụ và dự trữ các-bon to lớn nhất. Tại Ninh Thuận, khả năng hấp thụ các-bon trung bình của mỗi cây thanh thất là 13,15kg CO2/năm, tương đương với lượng khí thải của 9 chuyến xe ô tô22 chuyến xe máy.

“GrabForGood Forest
- một phần của dự án
Forest Symphony Ninh Thuận"

Chiến dịch sẽ được kéo dài từ nay cho đến khi hoàn thành mục tiêu gây quỹ đủ để trồng và chăm sóc 20.000 cây thanh thất tại những vùng núi đá khô hạn của Ninh Thuận.

Vì sao là Ninh Thuận?

Icon

Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến nguồn nước vốn đã nghèo nàn của tỉnh Ninh Thuận, vì thế trồng rừng là giải pháp hàng đầu giúp thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Không chỉ giúp hấp thụ lượng khí các-bon trong khí quyển, trồng rừng tại Ninh Thuận còn giúp cải thiện chất lượng rừng phòng hộ ven biển, và duy trì nguồn nước ngầm để phục vụ sinh thái và sinh kế của địa phương!

Thumbnails

Tôi có thể tham gia quyên
góp cho chiến dịch như thế nào?

Hành động nhỏ, tác động lớn

Thumbnails

Hành trình của Chúng ta

Cập nhật đến tháng 3/2022

Thumbnails
Thumbnails

chuyến xe trung hòa các-bon
được tài trợ bởi Grab