Hội đồng Quản lý Quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

BÀ PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP & HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Bà Giang hiện đang là chuyên gia tư vấn chiến lược, thương hiệu, chủ tịch của một số doanh nghiệp tại Việt Nam và Singapore. Ngoài ra bà còn là giảng viên mời giảng của một số trường đại học trong nước và quốc tế. Từ năm 2000-2001, bà có thời gian làm điều phối một dự án bảo vệ môi trường của Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) do Danida tài trợ. Bà cũng từng là chủ tịch của nhiều câu lạc bộ ở Hà Nội. Trong nhiều năm, các công ty và câu lạc bộ của bà đã liên tục có các hoạt động cứu trợ lũ lụt tại miền Trung, hỗ trợ các trung tâm trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa và tài trợ rất nhiều học bổng cho sinh viên, học sinh các trường đại học và trung học phổ thông ở Việt Nam.


ÔNG LƯƠNG VĂN HÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP QUỸ

Ông Hùng xuất thân là bộ đội chiến đấu tại Campuchia. Năm 1991, ông về học báo chí và đi làm báo nhiều năm. Vốn sống, vốn văn hóa, kinh nghiệm sống và các kĩ năng cần thiết khác nhau trên các lĩnh vực khác nhau của ông rất phong phú, đủ khả năng tập họp và thuyết phục cộng đồng khi tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện.


BÀ NGUYỄN THANH NAM

UỶ VIÊN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP QUỸ

Bà Nam đã và đang làm việc trong hai lĩnh vực chính là Tài chính và Giáo dục. Trong những ngày đầu triển khai dự án Nhà Chống Lũ, bà là người theo dõi các khoản đóng góp của cộng đồng và tổ chức hoạt động gây quỹ cho dự án.