Năm nay, LIN tự hào công bố tên chủ đề hội nghị mới của chúng tôi: “Hội nghị Đa phương Thường niên: Hợp tác – Tác động – Bền vững”, nhằm phản ánh mục tiêu cốt lõi của hội nghị: đó là kết nối các bên liên quan từ các lĩnh vực khác nhau để xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và bền vững trong cộng đồng.

Thời gian: Ngày 30.05.2019
Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn

Để phản ánh tầm quan trọng của các bên trong công cuộc thúc đẩy sự phát triển ở Việt Nam thông qua quan hệ đối tác, trọng tâm của chúng tôi cho Hội nghị 2019 xoay quanh 3 chủ đề chính:

Tiếp nối các năm trước, Hội nghị Đa phương Thường niên 2019 được tổ chức với mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác liên ngành nhằm:

  • Xây dựng giá trị và tác động bền vững đến sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
  • Khuyến khích và tạo môi trường cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững.
  • Tăng cường quan hệ đối tác với các bên liên quan chính từ doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ.
  • Các ví dụ điển hình từ mối quan hệ hợp tác đa phương, đưa đến công cụ, cách thực hiện, nền tảng, thông qua các câu chuyện thực tế từ Việt Nam và quốc tế.

Sự kiện quy tụ hơn 200 đại diện quốc tế và địa phương từ các doanh nghiệp, NGO / NPO, nhà nghiên cứu, học viện, cơ quan truyền thông và chính phủ, những người có chung mục tiêu phát triển, tạo ra một không gian sống và làm việc an toàn cho tất cả mọi người và góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Xem thêm tại: http://lin-annual-conference.org/