Chương trình: Nhà Chống Lũ
Địa bàn: Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/11/2020
Số lượng: 01 CTV/TNV/Đối tác

Dự án: Thiết kế & Dàn trang Sổ tay Kỹ thuật của Nhà Chống Lũ
Thời gian thực hiện dự án: 1 tháng.

Yêu cầu: Có kinh nghiệm thiết kế các ấn phẩm kiến trúc, thiết kế sách, tạp chí khoa học.

Để đăng ký, xin mời anh chị gửi CV về địa chỉ gayquy@song.org.vn