Thông tin chung

Địa điểm thực hiện: tỉnh Quảng Nam, xã Điện Phương, xã Điện Hồng
Loại giải pháp: nhà xây mới
Số lượng nhà: 42
Số lượng hộ gia đình hưởng lợi: 42

Đặc điểm của các nhà

Diện tích trung bình cho tầng một là 69 m2, cho tầng hai là 46 m2. Chiều cao trung bình từ mặt đất đến tầng một là 3m, từ mặt đất đến mái là 5,3m. Số phòng thường là 4 đến 5 phòng cho tầng một (bao gồm phòng khách, 1 hoặc 2 phòng ngủ, 1 bếp, 1 phòng tắm) và 2 đến 3 phòng cho tầng hai (1 phòng ngủ, 1 phòng thờ và (hoặc) 1 nhà kho). Vật liệu xây dựng chính bao gồm thép, xi măng, đá, cát, tole, gạch, xà gồ, sơn, v.v.

Vai trò của Nhà Chống Lũ

Nhà Chống Lũ đóng vài trò điều phối viên chịu trách nhiệm kết nối tất cả các bên liên quan như chính quyền địa phương, hộ/người hưởng lợi, nhà tài trợ, chuyên gia để cùng thiết kế, cùng góp vốn và cùng thực hiện các dự án xây nhà.

Vai trò của Quỹ SELAVIP

Với sự hỗ trợ tài chính của SELAVIP và của dự án, các gia đình nghèo ở khu vực Điện Bàn sẽ có thể xây dựng lại ngôi nhà của mình thông qua phương thức cùng góp vốn.

Phương án Hỗ trợ tài chính

Dự án Nhà Chống Lũ và SELAVIP sẽ đối ứng không nhiều hơn 50% chi phí xây dựng nhà thông qua việc thiết kế nhà và cung cấp vật liệu xây dựng, v.v. Chủ hộ sẽ phải đối ứng ít nhất 50% chi phí xây dựng còn lại. Bằng phương pháp “chung tay”, dự án khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng trong quá trình họ chung tay xây dựng nhà, để khi dự án rời đi, người hưởng lợi vẫn tiếp tục cải thiện điều kiện sống và cảm thấy đây chính là ngôi nhà của mình.

Kế hoạch thực hiện

Việc xây dựng 42 nhà được chia thành 4 giai đoạn: tương ứng 8 nhà, 13 nhà, 13 nhà và 8 nhà. Dự án đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên để lựa chọn các gia đình đáp ứng các tiêu chí của dự án kể từ tháng 1 năm 2020.

Các tiêu chí của dự án để lựa chọn hộ hưởng lợi bao gồm:

  • (1) Hộ nghèo hoặc cận nghèo, những hộ có điều kiện khó khăn đang chịu ảnh hưởng hoặc có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu;
  • (2) Hộ có nhiều trẻ em;
  • (3) Hộ đồng ý đóng góp ít nhất 50% giá trị xây dựng nhà;
  • (4) Chủ hộ đồng ý theo sát thiết kế nhà của dự án và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật từ dự án.

Toàn bộ giai đoạn của dự án từ việc chọn hộ hưởng lợi đến hoàn thiện nhà:

  • (1) Làm việc với chính quyền địa phương để có danh sách các hộ gia đình đáp ứng các tiêu chí lựa chọn hộ hưởng lợi;
  • (2) Tiến hành khảo sát từng hộ gia đình trong danh sách để xác minh tình hình thực tế;
  • (3) Thảo luận với các hộ gia đình và chuẩn bị thiết kế nhà dựa trên nhu cầu thực tế;
  • (4) Ký thỏa thuận ba bên với chính quyền và hộ gia đình;
  • (5) Theo dõi tiến độ thi công; (6) Nghiệm thu và ký biên bản nghiệm thu nhà.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến đến ngày 15 tháng 9 năm 2020 theo yêu cầu từ tổ chức SELAVIP.