Năm 2020
Dự án: Nhà Chống Lũ
Chiến dịch: “Hướng về Miền Trung”

Thời gian: Từ 20/10 – 31/10/2020 Nha Khoa Dr.Tooth Nha Trang đóng góp 100% doanh thu dịch vụ lấy vôi răng

Giá trị tài trợ: 100 triệu đồng

Xem thêm tại:
https://www.facebook.com/DrTooth.Vn/posts/2934017383364999

Cảm ơn Nha Khoa Dr.Tooth Nha Trang cùng dự án Nhà Chống Lũ thúc đẩy một cộng đồng phát triển an toàn và bền vững!