Quỹ Sống công bố danh sách đóng góp theo Sao kê từ Ngân hàng VCB, SCB, Momo, và Paypal (Cập nhật hàng tuần)

Published by admin on

Thưa các anh chị,
Thay mặt Quỹ Sống, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức và cá nhân đã tham gia đóng góp cho các hoạt động và chiến dịch của Quỹ.

Chúng tôi xin phép công bố danh sách những người đã ủng hộ chương trình trong danh sách dưới đây.

Xin chân thành cảm ơn anh chị!

Quỹ Sống