Thưa các anh chị,
Thay mặt Quỹ Sống, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị đã dành cho Nhà Chống Lũ và Hạnh Phúc Xanh một sự quan tâm đặc biệt. Chúng tôi xin bày tỏ lòng trân trọng của mình đến cử chỉ cao đẹp của anh chị. Chúng tôi xin phép công bố danh sách những người đã ủng hộ chương trình trong danh sách dưới đây.

Quỹ Sống, Nhà Chống Lũ và Hạnh Phúc Xanh tin rằng với ủng hộ của anh chị, chúng tôi trong thời gian tới sẽ tiếp tục với mục tiêu xây nhiều nhà an toàn hơn, trồng nhiều cây xanh hơn cho Việt Nam.

Cảm ơn anh chị!

Quỹ Sống