Bản thiết kế: Mô hình “Nhà Kê Nền Thấp” thích ứng với các vùng lũ bùn, khu vực miền núi và trung du

Đặc điểm lũ: Lũ bùn là lũ kéo theo lượng bùn đá do sạt lở núi gây ra. Một phần bùn đá đến từ lòng suối. Lũ bùn có dòng lũ đậm đặc bùn đá, chảy với động năng lớn, đặc biệt nguy hiểm, thường gây ra nhiều thương vong Read more…