Sống bền với Quỹ Sống

Tháng 11.2018 đánh dấu một cột mốc mới cho quá trình 5 năm hoạt động vì cộng đồng của Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều) khi Quỹ Sống (Sống Foundation) được thành lập. Jang Kều bắt đầu dự án Nhà Chống Lũ từ năm 2013. Chỉ với 11 nhân lực Read more…