Nhà Chống Lũ tri ân những người đồng hành đáng quý. – chương trình gây quỹ lần 4 – Sài Gòn 2015

Chương trình gây quỹ “Chuyện NHÀ LŨ” tại Sài Gòn ngày 14, 15, 16/11/2015 Chương trình gây quỹ năm 2015 của dự án Nhà Chống Lũ diễn ra tại Sài Gòn đã kết thúc và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Chương trình gồm các hoạt động Triển lãm Read more…