THÔNG TIN TÀI TRỢ

Chào mừng các nhà tài trợ!

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm những case-studies tài trợ thành công của Sống, tìm kiếm các cơ hội tài trợ và đầu mối liên lạc cho các hoạt động tài trợ của bạn.


CÁC PHƯƠNG ÁN TÀI TRỢ

Dựa trên lịch sử tài trợ của Quỹ Sống, có bốn hình thức tài trợ cơ bản: Tài trợ theo dự án, Đối tác CSR, Tài trợ Đồng hành và Chia sẻ Doanh thu. Mỗi hình thức tài trợ ứng với một chương trình hợp tác chi tiết, sẽ được cung cấp khi bạn yêu cầu.

Tài trợ Dự án

Project Sponsorship

Đối tác CSR

CSR Partnership

Tài trợ Đồng hành

Companion Sponsorships

Chia sẻ Doanh thu

Revenue-Sharing


NHẬT KÝ TÀI TRỢ

Thông tin tài khoản nhận tài trợ
Thông tin tài khoản nhận tài trợ

Dưới đây là các tài khoản nhận tài trợ của Quỹ. Bạn có thể chuyển khoản đến một trong hai tài khoản này. Xin lưu ý khi gửi các khoản tiền tài trợ, b…

Ngân hàng HSBC
Ngân hàng HSBC

Không khí mấy ngày hôm nay thật tuyệt, chúng tôi cùng những người bạn HSBC thi đua nhau làm Nhà phao (nhà bè) cho bà con vùng rốn lũ Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình.…

Công ty Cổ phần Tốc độ Ánh Sáng (Speed Light)
Công ty Cổ phần Tốc độ Ánh Sáng (Speed Light)

Dự án Nhà Chống Lũ chân thành cảm ơn công ty Speed Light đã ký kết thỏa thuận đồng hành cùng dự án triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân ở các vù…


LIÊN HỆ TÀI TRỢ

Ms. Hà Lemmy
Gây quỹ & Tài trợ
Phone: +84 989354018
Email: ha.nguyen@song.org.vn