The Umbrella Project – “Trover Ettenir”

Năm 2021

Dự án: Nhà Chống Lũ

Chương trình: “Hướng về miền Trung”

Nội dung tài trợ: The Umbrella Project – “Trover Ettenir” đóng góp cho làng Hạnh Phúc, Nam Trà My, Quảng Nam thông qua các hoạt động bán hàng gây quỹ.

Xem thêm tại:

https://www.facebook.com/theumbrellapj