Quỹ Sống và Công ty Cổ phần INN SAIGON cùng có chí hướng và tầm nhìn về phát triển môi trường sống bền vững vì thế đã ký hợp tác chung tay trồng cây xanh với nội dung như sau: 

  • Công ty Cổ phần INN SAIGON cam kết đóng góp 1% doanh thu của các cửa hàng 1) Kem Haagen Dazs, địa chỉ tại khu Phố Mỹ Đức, Nguyễn Đức Cảnh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh. 2) Kem Haagen Dazs, địa chỉ tại 20 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh. 3) The Running Bean, địa chỉ tại 115 Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh. 
  • Quỹ Sống được ủy nhiệm, cam kết sử dụng toàn bộ khoản tiền tài trợ này cho các hoạt động thuộc Quỹ Sống theo kế hoạch chi tiết sẽ được thống nhất bởi hai bên trước khi thực hiện dự án, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) cải thiện mảng xanh, nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm tăng mật độ cây xanh trong đô thị, (2) trồng cây chức năng cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và (3) trồng rừng.
  • Thời gian hiệu lực 01 năm từ 01/07/2019 – 30/06/2020. 

Tất cả các hoạt động trong quá trình hợp tác dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và bền vững như trong bản thỏa thuận đã ký.