Dưới đây là các tài khoản nhận tài trợ của Quỹ. Xin lưu ý khi gửi các khoản tiền tài trợ, bạn vui lòng ghi chú theo cú pháp: Tên bạn_SĐT_Nội dung ủng hộ

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

QUY HO TRO PT CONG DONG SONG BEN VUNG 
Số tài khoản 0541-000-3233-68 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Chương Dương, Hà Nội
Swift code: BFTVVNVX


CHUYỂN KHOẢN QUA VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

Bước 1: Tải ứng dụng và đăng nhập Ví Momo
Bước 2: Chọn chuyển tiền vào ví Momo
Bước 3: Điền số điện thoại: 0914-19-1513
Bước 4: Điền số tiền quyên góp

CHUYỂN KHOẢN QUA PAYPAL
https://paypal.me/songfoundation

USD

CHUYỂN KHOẢN QUA VÍ ĐIỆN TỬ MOCA

Bước 1: Tải ứng dụng và đăng nhập Grab
Bước 2: Chọn gửi tiền qua số điện thoại
Bước 3: Điền số điện thoại: 0914-19-1513
Bước 4: Điền số tiền quyên góp


Categories: Tài liệu