Dưới đây là các tài khoản nhận tài trợ của Quỹ. Bạn có thể chuyển khoản đến một trong hai tài khoản này. Xin lưu ý khi gửi các khoản tiền tài trợ, bạn vui lòng ghi chú theo cú pháp:

<Tên bạn hoặc Tên tổ chức>.<Điện thoại liên hệ>.<Ung ho> <Tên Dự án>

Ví dụ: 
Thu Ha.0912345678.Ung ho NCL
Thu Ha.0912345678.Ung ho HPX
Thu Ha.0912345678.Ung ho SONG

Với quy ước viết tắt như sau:

  • NCL: Dự án Nhà Chống Lũ
  • HPX: Dự án Hạnh Phúc Xanh
  • SONG: Quỹ Sống

1 Tên tài khoản: Phạm Thị Hương Giang
Số tài khoản: 0011000708653
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Sở Giao dịch Vietcombank (Hà Nội)

2
Tên tài khoản: Quỹ Hỗ trợ & Phát triển Cộng đồng Sống bền vững 
Số tài khoản: 0541000323368 
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Chương Dương (Hà Nội)