Thông tin tài khoản nhận tài trợ

Đăng bởi admin vào

Dưới đây là các tài khoản nhận tài trợ của Quỹ. Bạn có thể chuyển khoản đến một trong hai tài khoản này. Xin lưu ý khi gửi các khoản tiền tài trợ, bạn vui lòng ghi chú theo cú pháp:

<Tên bạn hoặc Tên tổ chức>.<Điện thoại liên hệ>.<Ung ho> <Tên Dự án>

Ví dụ: 
Thu Ha.0912345678.Ung ho NCL
Thu Ha.0912345678.Ung ho HPX
Thu Ha.0912345678.Ung ho SONG

Với quy ước viết tắt như sau:

  • NCL: Dự án Nhà Chống Lũ
  • HPX: Dự án Hạnh Phúc Xanh
  • SONG: Quỹ Sống

1
Tên tài khoản: QUY HO TRO PT CONG DONG SONG BEN VUNG 
Số tài khoản: 0541000323368 
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Chương Dương (Hà Nội)
SWIFT CODE: BFTVVNVX (Khi chuyển tiền từ nước ngoài)

2
Chuyển khoản qua Ví Momo
Bước 1: Download và đăng nhập ứng dụng Momo
Bước 2: Chọn chuyển tiền vào ví Momo
Bước 3: Điền số điện thoại hotline của Quỹ: 0914191513
Bước 4: Điền số tiền quyên góp