Triết lý

TRIẾT LÝ

Mọi hoạt động của Quỹ đều có liên quan đến Nước.

Nước là một thứ cần dùng thiết yếu không thể thiếu được của con người, cho sinh hoạt và sản xuất.

Nước là cuộc sống của con người…những người sống trong các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thuỷ triều lên hay hạn hán…những người được chương trình Nhà Chống Lũ hỗ trợ.

Nước cần thiết cho trồng cây để cải tạo môi trường và bảo vệ bờ sông, bờ biển không bị sạt lở – trong chương trình Hạnh Phúc Xanh.

Nước còn có nghĩa là “đất nước” trong tiếng Việt, thể hiện sứ mệnh của Quỹ Sống là đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam

Cách tiếp cận và triển khai các hoạt động của Quỹ

giống như Nước, mềm mỏng, uyển chuyển để phù hợp với bất cứ một môi trường nào nhưng linh hoạt để có thể lan toả

Phương pháp thực hiện của Quỹ

là ”Chung Tay”, tức là kết hợp sức mạnh như những dòng nước. Nước có sức mạnh khổng lồ có thể làm mòn những thứ cứng nhất như đá hay kim loại .