TUYỂN DỤNG | Cán bộ quản lý viện trợ

Published by Admin Truyền Thông on

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm các công việc đối ngoại, gây quỹ; chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển các gói viện trợ, giải thưởng trong và ngoài nước nhằm: tăng nguồn tài chính Quỹ, cân bằng các nguồn tài chính và tăng danh tiếng, độ tin cậy của Quỹ và điều phối mối quan hệ giữa Quỹ với các tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận khác nhằm tích lũy, nuôi dưỡng mối quan hệ và nâng cao nguồn lực khối phát triển.

ngày

Quản lý viện trợ, bao gồm:

 • Tìm kiếm, nghiên cứu thông tin viện trợ, phối hợp cùng các dự án soạn thảo hồ sơ ứng tuyển viện trợ. 
 • Chuẩn bị hồ sơ nhận viện trợ với chính quyền địa phương tương ứng. 
 • Theo dõi tiến độ thực hiện dự án tương ứng với viện trợ, thực hiện báo cáo viện trợ. 
 • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các grant-makers. 

Quản lý hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế:

 • Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với các đối tác NPOs, NGOs, chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học, đại sứ quán… nhằm mở rộng, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng ảnh hưởng của quỹ.
 • Tìm kiếm, nghiên cứu, đề xuất các khóa học, chương trình giao lưu, hội thảo trong nước, quốc tế dành cho nhân sự của quỹ, phối hợp cùng bộ phận Nhân sự thực hiện các kế hoạch nâng cao năng lực nhân sự quỹ. 

Báo cáo và phối hợp:

 • Báo cáo cho Quản lý Gây quỹ
 • Phối hợp với Điều phối viên (Project Coordinator) và Cán bộ Truyền thông của các dự án.

Các kết quả công việc:

 • Hồ sơ nghiên cứu về các grant-maker
 • Các chương trình hợp tác với các đối tác khác
 • Đề án Viện trợ, Báo cáo Viện trợ…

Yêu cầu

Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên,
 • Ưu tiên các ngành liên quan đến phát triển cộng đồng,
 • Ưu tiên các ngành học liên quan đối ngoại, quốc tế,
 • Thông thạo tin học văn phòng (Microsoft Office),
 • Tiếng Anh trình độ B2 level trở lên,

Kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp,
 • Kỹ năng thuyết trình,
 • Kỹ năng phân tích & tổng hợp ,
 • Kỹ năng viết,
 • Kỹ năng xử lý dữ liệu,
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề,
 • Kỹ năng làm việc nhóm,
 • Kỹ năng Giám sát & Đánh giá (M&E),
 • Kỹ năng liên kết nguồn lực (cả bên trong và bên ngoài) theo định hướng “chung tay”

Kinh nghiệm

 • Ít nhất 2 năm tham gia/ làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng,
 • Ít nhất 2 năm tham gia/ làm việc trong lĩnh vực đối ngoại,

Yêu cầu cần có

 • Tư duy hoạt động phát triển cộng đồng bền vững (không phải định hướng từ thiện)
 • Lựa chọn phát triển cộng đồng, hoạt động xã hội làm con đường sự nghiệp của mình
 • Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc

Tính cách cần có

 • Liêm chính
 • Tự giác
 • Trách nhiệm
 • Tinh thần học hỏi

Quyền lợi

 • Lương thỏa thuận theo năng lực
 • Cơ hội phát triển các kỹ năng
 • Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng 

Xem chi tiết JD tại đây