1. Mục đích tuyển dụng

Tham gia đợt khảo sát xã hội của dự án Làng Hạnh Phúc thuộc Quỹ Sống nhằm mục đích xây dựng làng tái định cư cho cộng đồng thiểu số tại chỗ.

 • Số lượng
 • 02 hoặc 04 người
 • Thời gian:
 • Thời gian khảo sát: 20/11 – 30/12/2019 tại địa bàn
 • Thời gian gỡ băng: 1-2 tuần sau khảo sát tại TP HCM
 • Địa điểm
 • Nóc Lâng Loan, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
 • Yêu cầu
 • Chuyên ngành xã hội học, nhân học, công tác xã hội, phát triển cộng đồng hoặc có liên quan.
 • Có kinh nghiệm điều tra viên, ưu tiên đã tham dự các điều tra theo phương pháp định tính và tại địa bàn các nhóm cộng đồng thiểu số ở Tây Nguyên.
 • Tinh thần làm việc nghiêm túc, hướng tới cộng đồng.
 • Chịu khó, chấp nhận vất vả và công tác dài ngày.
 • Sinh viên năm cuối khuyến khích tham gia (dự án sẽ hỗ trợ nếu muốn chọn địa bàn để làm khóa luận).
 • Ưu tiên các bạn ở Quảng Nam, hoặc khu vực miền Trung
 • Nội dung công việc:
 • Tham gia thiết kế khảo sát trước chuyến đi.
 • Khảo sát thông tin theo yêu cầu của dự án với (dự kiến) 70 hộ tại địa bàn.
 • Ghi nhanh nhật ký điền dã mỗi ngày.
 • Nắm tình hình làng trong quá trình ở địa bàn.
 • Tích cực tham gia thảo luận công việc ở địa bàn trong thời gian khảo sát.
 • Hỗ trợ nhóm gỡ băng sau khảo sát (có thể làm từ xa)
 • Điều kiện hỗ trợ và quyền lợi
 • Công tác phí: 150,000/ ngày
 • Hỗ trợ ăn ở và di chuyển đến địa bàn
 • Ở tại nhà hộ dân tại địa bàn (Dự án hỗ trợ thu xếp)
 • Cơ hội thực hành kỹ năng thu thập thông tin và triển khai nghiên cứu tại địa bàn
 • Giấy chứng nhận từ Quỹ Sống
 • Thời gian tuyển dụng
 • CV và phỏng vấn: trước 9/11/2019 (đợt 1 từ 3-6/10/2019)
 • CV về email info@song.org.vn