1. Mô tả công việc
  • Quản lý các hoạt động hằng ngày của Quỹ bao gồm các hoạt động dự án, giám sát & đánh giá dự án, kế toán tổng hợp liên quan nguồn thu-chi của Quỹ, đào tạo và phát triển nguồn lực của Quỹ. 
  • Cùng làm việc và hỗ trợ các bộ phận Truyền Thông/Gây Quỹ với định hướng chiến lược triển khai các hoạt động chính của Quỹ.
  • Đảm bảo và tối ưu hóa thu-chi của kế toán và tài chính minh bạch và hiệu quả
  • Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện của dự án và tài chính Quỹ theo tháng, theo quý.
  • Xây dựng các quy trình và hệ thống làm việc chuyên nghiệp, nâng cao năng lực tổ chức.
  • Bảo đảm việc quản lý và kết hợp các chức năng liên quan cho sơ đồ tổ chức nhân sự, tuyển dụng và huấn luyện nhân viên của Quỹ.
  • Chuẩn bị các báo cáo định kỳ với CEO, Chủ Tịch & Hội Đồng. 
  • Đại diện Quỹ cùng các PO làm việc trực tiếp với cơ quan truyền thông & chính quyền trong các thông tin và hợp tác dự án.
  • Đại diện Quỹ cùng các PO làm việc với các tổ chức trong và ngoài nước trong việc huy động nguồn lực tài chính và phi tài chính cho các dự án.
 2. Yêu cầu
  • Tốt nghiệp Đại Học trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến phát triển cộng đồng.
  • Có kinh nghiệm trên 2 năm ở vị trí tương đương hoặc các vị trí giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, Giám đốc dự án cộng đồng
  • Khả năng tự ra quyết định độc lập
  • Tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn về phát triển cộng đồng
  • Kỹ năng liên kết nguồn lực (cả bên trong và bên ngoài) theo định hướng “chung tay”
  • Kỹ năng quản lý dự án tiếp cận từ cộng đồng
  • Kỹ năng phát triển truyền thông và gây quỹ
  • Kỹ năng quản lý tài chính

JD chi tiết xem tại đây.

Địa chỉ làm việc: Văn phòng Quỹ Sống, 67 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP. HCM
Vui lòng nộp hồ sơ vào mail: hr@song.org.vn
Hạn nộp hồ sơ: 15/7/2021