Tuyển dụng: Giám đốc nghiên cứu và đào tạo (Hạn nộp hồ sơ: 15/7/2021)

Published by admin on

 1. Mô tả công việc
 • Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, định hướng hoạt động đào tạo cho các chương trình của Quỹ hiện tại: Hạnh Phúc Xanh, Nhà chống lũ 
 • Xây dựng quy trình đào tạo cho nội bộ và tổ chức cộng đồng khác theo yêu cầu
 • Nghiên cứu về phương pháp trồng rừng chuyên sâu cho Hạnh Phúc Xanh
 • Lên kế hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo cẩm nang Nhà chống lũ nhằm tạo ra sự ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng
 • Lên Framework, chiến lược và kế hoạch tổ chức dịch vụ huấn luyện nâng cao năng lực và nhận thức về Tổ chức cộng đồng, hoạt động cộng đồng cho các doanh nghiệp và tổ chức.
 • Xây dựng kế hoạch hành động, quản lý, giám sát mọi hoạt động thuộc bộ phận 
 • Xây dựng sơ đồ nhân sự, tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự cho bộ phận, phát triển tinh thần nhóm và nâng cao năng lực cho nhân sự.
 • Lập ngân sách hoạt động cho chương trình và quản lý tài chính đảm bảo thu, chi hiệu quả và minh bạch
 • Phối hợp triển khai công việc với các nhóm Gây quỹ, Truyền thông, Tài chính, M&E để triển khai và đánh gía các hoạt động của bộ phận
 • Mở rộng hợp tác, kết nối với các nhóm chuyên gia huấn luyện về môi trường, với các tổ chức doanh nghiệp quan tâm đến môi trường trách nhiệm xã hội.
 • Báo cáo hoạt động định kỳ và theo yêu cầu từ Hội đồng Quản lý Quỹ.
 • Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Quỹ, Giám đốc Quỹ giao
 1. Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên các ngành liên quan đến phát triển bền vững, nhân học, chính sách công…)
 • Tiếng anh giao tiếp lưu loát
 • Kỹ năng quản lý dự án và điều phối
 • Kỹ năng nghiên cứu và training
 • Tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn về phát triển cộng đồng
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ
 • Kiến thức về phát triển cộng đồng

JD chi tiết xem tại đây

3. Quyền lợi

 • Lương thỏa thuận theo năng lực
 • Cơ hội phát triển các kỹ năng
 • Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng 

Địa chỉ làm việc: Văn phòng Quỹ Sống, 67 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP. HCM
Vui lòng nộp hồ sơ vào mail: hr@song.org.vn
Hạn nộp hồ sơ: 15/7/2021