Một “thùng mì gói” cho “nhà ngói trên cao”

150,000

Mô tả

Năm 2015, Nhà Chống Lũ sáng tạo một slogan “Triệu thùng mì gói không bằng nhà ngói trên cao” để kể về một câu chuyện nhỏ, cho rằng từ thiện cần phải thay đổi, thay vì quyên góp mì gói, ta hãy xây cho bà con một cái nhà vững chãi.

Ý tưởng này cũng gợi ý cho Nhà Chống Lũ một “gói ủng hộ”. Bạn có thể ủng hộ một thùng mì gói, tương đương với 150.000 đồng, để cùng chúng tôi xây Nhà Chống Lũ tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Nào cùng tặng một “thùng mì gói” để xây “nhà ngói trên cao” nhé!

Khi mua gói ủng hộ “Một thùng mì gói cho nhà ngói trên cao!”, Nhà Chống Lũ sẽ gửi tặng bạn một thư cảm ơn, và một toạ độ của ngôi nhà (mà số tiền của bạn được chuyển về để giúp đỡ). Bạn có thể tìm kiếm toạ độ nhà và hình ảnh trước và sau khi được bạn hỗ trợ tại đây.