Năm 2020
Dự án: Nhà Chống Lũ
Chiến dịch: “Hướng về Miền Trung”

Nội dung tài trợ:
Từ ngày 21/10 – 04/11: VBA chính thức phát động phong trào “Hành động vì miền Trung” – Quyên góp 100% doanh thu bán vé của mình cho quỹ Nhà Chống Lũ

Giá trị tài trợ: 100 triệu 783 nghìn đồng

Xem thêm tại:  https://www.facebook.com/VBA.vn/posts/1582963468555831