Về Quỹ Sống

Quỹ Sống là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích tham gia hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, giúp họ có được cuộc sống an toàn, ổn định và phát triển cộng đồng bền vững.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

1

Giúp đỡ xây dựng nhà, cơ sở vật chất đảm bảo tính an toàn, vệ sinh môi trường, tiết kiệm và ứng dụng công nghệ mới, năng lượng mới

2

Hỗ trợ phát triển sinh kế ổn định và bền vững

3

Hỗ trợ các hoạt động văn hóa, xã hội, học thuật hướng tới phát triển cộng đồng

4

Giúp tổ chức các hoạt động giao lưu sáng tạo về khoa học, xã hội, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và văn học cho cộng đồng

5

Thúc đẩy và hỗ trợ các tài năng trong lĩnh vực sáng tạo, khoa học vì cộng đồng


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Con người
bền vững

Nâng cao năng lực đối phó với thiên tai và biến đổi khí hậu của người dân và cán bộ địa phương. Khuyến khích ý thức tôn trọng thiên nhiên và lối sống kết nối con người với thiên nhiên.

Cộng đồng
bền vững

Giúp người dân địa phương chủ động tạo ra cuộc sống an toàn cho chính họ: Nhà an toàn (Nhà Chống Lũ), Nhà vệ sinh sạch, Nước sạch, Năng lượng mặt trời…

Môi trường
bền vững

Đóng góp xây dựng môi trường xanh sạch và bền vững vì cuộc sống của chúng ta: Trồng rừng và che phủ cây (Hạnh Phúc Xanh), Phòng chống và kiểm soát xói mòn, Xử lý chất thải.


THÀNH TỰU 2013 – 2019

798 gia đình
an toàn trước
bão lũ

124 bể chứa nước sạch

50 nhà vệ sinh mới

16.500 cây xanh đô thị và cây rừng