Vị trí
Chuyên viên Truyền thông

Tóm tắt công việc

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng và triển khai các kế hoạch, chiến dịch truyền thông được giao theo định hướng của chương trình Sống Foundation.

Trách nhiệm chính

Công việc cụ thể

Tiêu chuẩn công việc cần

Trình độ học vấn/ chuyên môn:
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành truyền thông, báo chí hoặc bằng cấp, chứng chỉ liên quan.

Kỹ năng:

Trình độ tin học:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

Kinh nghiệm:

Tính cách cần có:

Thông tin chi tiết

Phòng ban: Truyền thông

Cấp trên trực tiếp: Giám đốc Truyền thông

Cấp dưới trực tiếp: Thực tập sinh

Thời gian làm việc: Toàn thời gian (Đi công tác nếu có)

Địa chỉ làm việc: Văn phòng quỹ Sống, 67 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Các vị trí cũng đang cần bạn

Thực tập sinh kế toán
Thực tập sinh dự án Forest Symphony

Gặp gỡ
đội ngũ sống

Chị Phạm Thị Hương Giang
(Jang Kều)

Chị Phạm Thị Hương Giang
(Jang Kều)

Chủ tịch Hội đồng Sáng lập

Anh Lương Văn Hùng

Anh Lương Văn Hùng
Phó Chủ tịch Quỹ

Chị Trương Nguyễn Bảo Trân

Chị Trương Nguyễn Bảo Trân
Giám đốc Điều hành

Chị Tống Khánh Linh
(Helly Tống)

Chị Tống Khánh Linh
(Helly Tống)

Giám đốc Phát triển và Sáng tạo