Nhà Chống Lũ công bố danh sách người đóng góp trong chiến dịch “Hướng về Miền Trung” qua Sao kê từ Ngân hàng VCB, Momo, và Paypal

Thưa các anh chị,Thay mặt Quỹ Sống, chương trình Nhà Chống Lũ; chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị có tên và số điện thoại dưới đây, đã dành cho Nhà Chống Lũ một sự quan tâm đặc biệt trong lúc nước sôi lửa Đọc tiếp…