CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ba chương trình hành động của Quỹ bao gồm: chương trình River Ơi, Nhà Chống Lũ, Hạnh Phúc Xanh, tương ứng với các mục tiêu "Con người bền vững - Cộng đồng bền vững - Môi trường bền vững".
CHƯƠNG TRÌNH NHÀ CHỐNG LŨ

CHƯƠNG TRÌNH NHÀ CHỐNG LŨ

Khởi xướng năm 2013, Nhà Chống Lũ là dự án phát triển cộng đồng với mục đích xây nhà an toàn và phát triển sinh kế bền vững cho người dân nghèo tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

CHƯƠNG TRÌNH HẠNH PHÚC XANH

CHƯƠNG TRÌNH HẠNH PHÚC XANH

Ra mắt năm 2018, Hạnh Phúc Xanh là chương trình thúc đẩy cộng đồng trồng cây nhằm tăng mật độ cây xanh; tăng sự kết nối giữa con người và tự nhiên và giữa con người với con người, từ đó được bảo vệ và sống hạnh phúc hơn.

CHƯƠNG TRÌNH RIVER ƠI

CHƯƠNG TRÌNH RIVER ƠI

Chương trình River Ơi lấy trọng tâm là các dự án nâng cao năng lực, thúc đẩy đầu tư cho đề tài nghiên cứu về phát triển bền vững, đưa nghệ thuật vào các hoạt động cộng đồng để mở rộng đối thoại, truyền thông về các góc nhìn mới, từ đó đề xuất những sáng kiến tới chính quyền và cộng đồng.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tin tức | Sự kiện | Thông cáo Báo chí | Tài liệu | Báo cáo Tài trợ

TÀI KHOẢN NHẬN ĐÓNG GÓP

Tài khoản Vietcombank: 0541000323368
Chi nhánh: Chương Dương, Hà Nội
Tên tài khoản: QUY HO TRO PT CONG DONG SONG BEN VUNG
Swift code: BFTVVNVX

Tài khoản SCB: 18070620001
Chi nhánh Cống Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên tài khoản: QUY HO TRO PHAT TRIEN CONG DONG SONG BEN VUNG

LIÊN HỆ