CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Khởi động năm 2013, chương trình “Nhà Chống Lũ” thiết kế các mô hình nhà ở và hỗ trợ một phần tài chính để người dân xây dựng nhà an toàn.

Chương trình bao gồm hai hợp phần:
Nhà An Toàn và Làng Hạnh Phúc.

Ra mắt năm 2018, Chương trình “Hạnh Phúc Xanh”
hướng tới việc tăng mật độ cây xanh và diện tích rừng tại Việt Nam.

Hoạt động của “Hạnh Phúc Xanh” bao gồm hai hợp phần: Cây đô thị và Cây rừng.


TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tin tức | Sự kiện | Thông cáo Báo chí | Tài liệu | Báo cáo Tài trợ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 62 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, TP. HCM
(xem bản đồ)
Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6, từ 9:00 đến 18:00
Email: info@song.org.vn
Hotline: 0914 191513

MẠNG XÃ HỘI

Liên hệ Quỹ Sống