HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Với mong muốn (1) hỗ trợ các gia đình nghèo ở các vùng bị ảnh hưởng để xây dựng nhà an toàn, (2) khuyến khích trồng nhiều cây xanh, kết nối, sống hài hòa và bảo vệ thiên nhiên và (3) xây dựng năng lực con người trong cuộc sống bền vững, các hoạt động của Quỹ Sống tập trung trong hai dự án lớn: Nhà Chống Lũ và Hạnh Phúc Xanh.

Khởi xướng năm 2013, Nhà Chống Lũ là dự án phát triển cộng đồng với mục đích xây nhà an toàn và phát triển sinh kế bền vững cho người dân nghèo tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Ra mắt năm 2018, Hạnh Phúc Xanh là chương trình thúc đẩy cộng đồng trồng cây nhằm tăng mật độ cây xanh; tăng sự kết nối giữa con người và tự nhiên và giữa con người với con người, từ đó được bảo vệ và sống hạnh phúc hơn.

"Trở thành sự thay đổi mà bạn muốn" ngay hôm nay! Đăng ký Tình Nguyện Viên của Quỹ Sống!

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tin tức | Sự kiện | Thông cáo Báo chí | Tài liệu | Báo cáo Tài trợ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 62 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, TP. HCM
(xem bản đồ)
Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6, từ 9:00 đến 18:00
Email: info@song.org.vn
Hotline: 0914 191513

MẠNG XÃ HỘI

EMAIL