CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ba chương trình hành động của Quỹ bao gồm: chương trình River Ơi, Nhà Chống Lũ, Hạnh Phúc Xanh, tương ứng với các mục tiêu "Con người bền vững - Cộng đồng bền vững - Môi trường bền vững".
CHƯƠNG TRÌNH NHÀ CHỐNG LŨ

CHƯƠNG TRÌNH NHÀ CHỐNG LŨ

Khởi xướng năm 2013, Nhà Chống Lũ là dự án phát triển cộng đồng với mục đích xây nhà an toàn và phát triển sinh kế bền vững cho người dân nghèo tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

CHƯƠNG TRÌNH HẠNH PHÚC XANH

CHƯƠNG TRÌNH HẠNH PHÚC XANH

Ra mắt năm 2018, Hạnh Phúc Xanh là chương trình thúc đẩy cộng đồng trồng cây nhằm tăng mật độ cây xanh; tăng sự kết nối giữa con người và tự nhiên và giữa con người với con người, từ đó được bảo vệ và sống hạnh phúc hơn.

CHƯƠNG TRÌNH RIVER ƠI

CHƯƠNG TRÌNH RIVER ƠI

Chương trình River Ơi lấy trọng tâm là các dự án nâng cao năng lực, thúc đẩy đầu tư cho đề tài nghiên cứu về phát triển bền vững, đưa nghệ thuật vào các hoạt động cộng đồng để mở rộng đối thoại, truyền thông về các góc nhìn mới, từ đó đề xuất những sáng kiến tới chính quyền và cộng đồng.

CHIẾN DỊCH GÂY QUỸ

Quỹ Sống vận động và báo cáo sử dụng nguồn quỹ một cách minh bạch, tiết kiệm và khoa học; với sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia và địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất nhiều cá nhân hảo tâm... Hãy cùng tham gia các chiến dịch của chúng tôi vì một tương lai bền vững hơn cho các thế hệ sau!

Tham khảo những lời mời hợp tác và các cơ hội tình nguyện của chúng tôi!

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tin tức | Sự kiện | Thông cáo Báo chí | Tài liệu | Báo cáo Tài trợ

TCBC: Quỹ Sống ra mắt nhận diện tổ chức mới

Từ ngày 1/7/2021, Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Sống bền vững (gọi tắt là “Quỹ Sống" hay “Sống Foundation) chính thức ra mắt bộ nhận diện tổ chức mới, lấy cảm hứng từ ý niệm ‘Sống là bền vững’. Bộ nhận diện bao gồm logo Quỹ Sống, logo Chương trình Nhà Chống Lũ, logo Chương trình Hạnh Phúc Xanh và logo Chương trình River Ơi.

TÀI KHOẢN NHẬN ĐÓNG GÓP

Tài khoản Vietcombank: 0541000323368 (QUY HO TRO PT CONG DONG SONG BEN VUNG) Chi nhánh: Chương Dương, Hà Nội
Swift code: BFTVVNVX

Tài khoản SCB: 18070620001 (QUY HO TRO PHAT TRIEN CONG DONG SONG BEN VUNG)
Chi nhánh Cống Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ