Daibiru Saigon Tower tài trợ hơn 800 cây mấm cho dự án trồng rừng ngập mặn tại Sóc Trăng 2023

Phát triển bền vững là một trong số những trọng tâm được thiết lập bởi Tập đoàn MOL và Daibiru Group hướng tới mục tiêu chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải và ô nhiễm không khí, phục hồi và bảo tồn rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường các hoạt động phát triển cộng đồng địa phương… Tại Việt Nam, với sứ mệnh lan tỏa các thông điệp vì môi trường của Tập đoàn, Công ty TNHH Daibiru Saigon Tower đã thực hiện nhiều chương trình xã hội nhằm giúp đỡ bệnh nhi tại các bệnh viện, tài trợ trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục cũng như đồng hành cùng các dự án an sinh xã hội và phát triển cộng đồng địa phương bằng hoạt động xây cầu và sửa đường dân sinh.

Trong năm 2023, Daibiru Saigon Tower đã chung tay với Quỹ Sống và Hạnh Phúc Xanh trong dự án “Forest Symphony – Giao hưởng rừng xanh” bằng việc đóng góp 75.000.000 đồng, tương đương 833 cây mấm để phủ xanh bãi bồi xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, qua đó góp phần bảo vệ bờ biển và phòng chống sạt lở, dựng xây tương lai bền vững cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa lớn trong việc hiện thực hóa một trong năm trụ cột về phát triển bền vững của Tập đoàn MOL và Daibiru Group.

 

Đội ngũ Sống

Chúng tôi đang hành động
vì thiên tai và biến đổi khí hậu

Xem thêm các bài viết khác