Lan toả sáng kiến với Sổ tay Nhà An Toàn

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp, chúng ta cần thay đổi từ tư duy khắc phục thiệt hại sang chủ động ứng phó và xây dựng năng lực chống chịu và nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng. Để đạt mục tiêu này, Nhà Chống Lũ tin rằng việc chia sẻ các kinh nghiệm của chúng tôi trong 8 năm thực hiện các mô hình nhà an toàn là việc cần thiết.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Quỹ Sống và chương trình Nhà Chống Lũ ra mắt cuốn sổ tay Nhà An Toàn. Cuốn sổ tay được thực hiện nhằm mục đích chia sẻ đến cộng đồng 9 mô hình nhà an toàn mà chương trình Nhà Chống Lũ đã nghiên cứu và áp dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án từ năm 2013 cho tới nay.

Cuốn sổ tay chia sẻ 9 mô hình nhà an toàn dựa trên đặc thiên tai của từng vùng. Ảnh: Quỹ Sống

Thông qua cuốn sổ tay, người dân, các cán bộ tại các chính quyền địa phương, các chuyên gia và các tổ chức có thể tham khảo về các mô hình nhà an toàn và hiểu thêm về phương pháp chung tay của chương trình Nhà Chống Lũ. Để tham khảo và đọc sổ tay vui lòng tải về tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1oAx4xPhz_mr71maZ3NxVZvQQ_r3yaodz/view?usp=sharing 

#SốngFoundation; # NhàChốngLũ; #NhàAnToàn

Chúng tôi đang hành động
vì thiên tai và biến đổi khí hậu

Xem thêm các bài viết khác