Hoàn thành
Đang diễn ra
Trồng Rừng Giữ Nước - Ninh Thuận

Hạnh Phúc Xanh

Đang diễn ra

Ninh Thuận

Trồng Rừng Giữ Nước - Ninh Thuận

Dự án trồng 250 ha rừng “giải khát" cho vùng khô hạn nhất Việt Nam - Ninh Thuận. Cây Thanh thất, Muồng đen, Thàn mát sẽ được trồng xen canh, hình thành 2 khu vực: Rừng Phòng hộ Ven biển Thuận Nam và Rừng Phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang.
Trồng Rừng Vững Đất - Sóc Trăng

Hạnh Phúc Xanh

Đang diễn ra

Sóc Trăng

Trồng Rừng Vững Đất - Sóc Trăng

50 ha rừng ngập mặn cây Mấm, cây Bần sẽ phủ xanh bãi bồi, để bảo vệ hơn 7000 người dân Vĩnh Châu, Sóc Trăng và góp sức dựng xây một tương lai bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long - đang đối mặt với tình trạng sạt lở ngày càng khốc liệt.
Nhà An Toàn

Nhà Chống Lũ

Đang diễn ra

Miền Trung

Nhà An Toàn

Bắt đầu triển khai từ năm 2013, nay, Nhà Chống Lũ đã hoàn thiện 1245+ căn nhà tại 11 tỉnh thành khắp Việt Nam và đang tiếp tục triển khai các địa bàn mới.
Làng Hạnh Phúc

Nhà Chống Lũ

Đã hoàn thành

Quảng Nam

Làng Hạnh Phúc

50 hộ dân tộc Ca Dong tại Thôn 3, huyện Bắc Trà My, và 70 hộ dân tộc Xơ Đăng tại Nóc Lân Loan, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được hỗ trợ tái định cư tại 2 Làng Hạnh Phúc để giảm thiểu tác động của thiên tai, nâng cao đời sống người dân, và giữ gìn bản sắc văn hoá địa phương.