Khu vực địa lý: Hậu Giang

Đặc điểm thiên tai:

  • Sụt lún do việc khai thác cát quá mức kèm theo rút mạch nước ngầm, khiến cho đất bị hụt chân và sụt xuống.
  • Nước biển dâng: hệ quả của biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao hơn qua các năm.

Khu vực áp dụng phù hợp: Mô hình có nguyên lý hoạt động phù hợp với đặc thù vùng ngập lụt, có mực nước lũ dâng chậm, tăng dần theo từng năm nên người dân có thời gian nâng nhà lên dần theo mức lụt, mực nước biển dâng. Áp dụng tại Hậu Giang.

Nguyên lý hoạt động: Mô hình có thể tách rời liên kết giữa khối nhà và móng để nâng nhà khi cần mà không phải phá huỷ kết cấu. Mô hình nhà linh hoạt là một lõi an toàn, giảm nhẹ tổn thất do thiên tai (bão, lụt).

Bản vẽ mô hình: