We are Hiring | Director of Development & Communications

Work Context Secure financial sustainability of the foundation by directing Social Fundraising, Team Capability Building, Corporate Partnership, Strategic Communications, Budgeting Management. Manage team of 4 Development Officers, 2 Program Communication Officers and 1 Senior PR Officer. Main Responsibility A. Development Building fundraising capacity and partner network towards development goals, contributing Read more…

Tuyển dụng: Phụ trách truyền thông Nhà Chống Lũ (Hạn nộp hồ sơ: 15/7/2021)

Mô tả công việc – Truyền thông thay đổi nhận thức: Sắp xếp tham gia công tác tại địa bàn, tham gia các milestones quan trọng của dự án, thực hiện phỏng vấn, và biên tập thành các tư liệu truyền thông (bài viết, ảnh, video…). Biên tập, tổ chức Read more…