SỐNG FOUNDATION TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ; CÁN BỘ ĐỊA BÀN CHO DỰ ÁN NHÀ CHỐNG LŨ

[Tại Khánh Hòa; Đà Nẵng; Quảng Nam] Sống Foundation (tiền thân là Nhà Chống Lũ) là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích tham gia hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, giúp họ có được Đọc tiếp…